UA-10833878-1
amp template

 UCL® - Universālais Kalibrēšanas Režģis

Praktiskas metodes un vingrinājumi ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanai

UCL® (Universālais kalibrēšanas režģis) ir elektromagnētisks tīkls, kas kalpo par pamatu mūsu personīgās evolūcijas nākošajam līmenim. Šī mūsu enerģijas anatomijā ietilpstošā sistēma ir simpātiskās un parasimpātiskās nervu sistēmas turpinājums, kas palīdz attīstīt mūsu spējas pilnībā izpaust savu būtību. Zināšanas par savu UCL palīdzēs ikvienam, kas ir ceļā uz apzinātu personīgo izaugsmi, jo UCL ietekmē jebkuru mūsu domu un darbību.

Cilvēku aptver 12 garas enerģijas šķiedras, kas atrodas apmēram 60 cm attālumā no ķermeņa. Trīs aizmugurējās šķiedrās esošajos gaismas diskos glabājas pagātnes enerģija, informācija par visiem šīs dzīves un iepriekšējo inkarnāciju notikumiem. Diski, kas atrodas režģa garajās sānu šķiedrās, ir uzlādēti ar došanas un saņemšanas enerģiju. Informatīvās šķiedras, kas atrodas ķermeņa labajā pusē, uzglabā un regulē došanas enerģiju. Kreisās puses šķiedras uzglabā un regulē saņemšanas enerģiju. Priekšējās informatīvajās šķiedrās atrodošies diski ir uzlādēti ar cerību, sapņu, vēlmju un nodomu enerģiju. Tie pārraida informāciju par cilvēka spējām Visumam. Visas šķiedras savienojas apm. 60 cm virs galvas – augšējā enerģētiskajā centrā un 60 cm zem pēdām – apakšējā enerģētiskajā centrā.

Zināšanas par Universālo kalibrēšanas režģi un tā apzināšanās ikvienam paver plašas iespējas gan savas garīgās pasaules attīstībā, gan ikdienas dzīve, attiecībās, biznesā utt. Pašreiz ir pieejamas vairākas metodes jeb instrumenti, kā strādāt ar UCL un, iespējams, parādīsies ar laiku vēl kādas jaunas metodes.

UCL pirmatklājēta P.F. Dubro ir izstrādājusi detalizētu un pilnīgu sistēmu darbam ar UCL, ko sauc par Elektromagnētiskā lauka balansēšanas tehniku (EMF). Taidzi meistars Andieas D. Hofmann sadarbībā ar P.F. Dubro ir izstrādājis UCL taidzi un 5 elementu UCL taidzi dejas vingrojumu kompleksus darbam ar UCL. Vēl ir iespējams strādāt ar UCL ar Nodoma palīdzību.